Dr. Jürgen Klodt

Ausbildung in Tai-Chi-Chuan
seit 1980.
1980 bis 1984 Schüler von Rupert Shonaike, Köln.
Seit 1984 Schüler von Ping Liong Tjoa, Stuttgart.
Ab 1982 unterricht bei Meister Chu King Hung, London.
1986 Ernennung zum Lehrbeauftragten der ITCCA (International Tai Chi Chuan Association) durch Meister Chu.

zurück